O nás

Predmetom činnosti spoločnosti Mediator s.r.o. je široká škála služieb v oblasti trhu nehnuteľností, predovšetkým sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu všetkých typov nehnuteľností, ale taktiež výkup poľnohospodárskej pôdy za účelom sceľovania, prípadne vysporiadania stavieb, dvorov alebo len za účelom investovania.

Popri sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu všetkých typov nehnuteľností zabezpečujeme aj kompletný servis v oblasti marketingu, v organizačnej a právnej oblasti, a to najmä pri vypracovávaní návrhov zmlúv, návrhov na vklad do Katastra nehnuteľností, komunikáciu s katastrálnymi úradmi až po vydanie listu vlastníctva, vypracovanie znaleckého posudku, služby geodeta, tlmočenie pri rokovaniach so zahraničnými kupujúcimi.

Pri realizácii kúpy nehnuteľnosti dokážeme zabezpečiť hypotekárny úver na nehnuteľnosť takmer v každej peňažnej inštitúcii. Nášho klienta zastupujeme vo všetkých otázkach spojených s predajom, kúpou, prenájmom nehnuteľností, v prípade problémov so splácaním úveru alebo dokonca hrozby exekúcie vedieme rokovania s týmito inštitúciami v snahe vyhnúť sa tak komplikáciám, exekúcii či samotnej dražbe.

Okrem individuálneho predaja nehnuteľností sa venujeme aj servisu pre developerov, vysporiadaniu pozemkov hlavne pre podnikateľské zámery či príprave lokalít na výstavbu rodinných domov. Podľa potreby poskytujeme našim klientom aj kompletný servis pri vyhľadávaní a zhodnocovaní nových lokalít pre ich konkrétne investičné zámery. Pri spracovávaní podkladov pre daný investičný zámer dokážeme zabezpečiť všetky náležitosti od projektovej dokumentácie pre územné konanie spolu s inžinierskou činnosťou až po vybavenie územného rozhodnutia. V tomto prípade sa naša práca začína mapovaním miestnych pomerov, overením vlastníckych vzťahov, zisťovaním územno-plánovacej informácie a s tým súvisiacej vhodnosti pozemku pre daný účel. Riešime tiež možnosť zapracovať daný investičný zámer do územného plánu, zaoberáme sa možnosťami napojenia na inžinierske siete a overením jestvujúcich sietí u ich správcov, preverujeme možnosť komunikačného napojenia. Našu činnosť smerujeme tak, aby kupujúci po zložení kúpnej ceny mohol dostatočne rýchlo realizovať svoj zámer. V spolupráci s architektonickými ateliérmi zabezpečujeme vypracovanie architektonických návrhov a inžiniersku činnosť a podieľame sa aj na samotnom realizovaní výstavby.

Ak Vás náš profil zaujal a máte záujem v budúcnosti realizovať nejaký Váš zámer v oblasti trhu s nehnuteľnosťami, sme Vám ochotne k dispozícii s bezplatným poradenstvom. V prípade potreby neváhajte vyskúšať naše služby ihneď.

Budeme radi, ak sa stanete naším ďalším spokojným klientom.

Naší makléri

Dušan Frýbert

Maklér

Dušan Frýbert

+421 903 822 653

[email protected]

Ján Janoštiak

Maklér

Ján Janoštiak

+421944744536

[email protected]

Elena Frýbertová

Maklér

Elena Frýbertová

+421 905 932 104

[email protected]

Aktuálna ponuka nehnuteľností

na predaj a prenájom v regióne Záhorie